หอพักเครือข่าย ลาวัณย์รีสอร์ท ( หอพักหญิงเพ็ญกาญจน์ , หอพักชายสุทธิกิตต์ )

หอพักเครือข่าย สงบ ร่มรื่น ใกล้มอ ใกล้ตลาดน้อย


    412 - 413 หมู่ 1  ต.ท่าขอนยาง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

    เบอร์โทรศัพท์  085 - 011 - 9584

อัตราค่าเช่า
ห้องปรับอากาศ   17,500 บาท / ห้อง / เทอม
ห้องพัดลม          15,000 บาท / ห้อง / เทอม


เงินประกันห้องแอร์      3,000 บาท
เงินประกันห้องพัดลม   2,000 บาท


ค่าน้ำประปา 25-30 บาท/หน่วย   ค่าไฟฟ้า 7 บาท/หน่วย