หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลาวัณย์เพลส

หอพักเครือข่ายสตรี ที่ใกล้และถูกที่สุด


    199 หมู่ 3  ต.ท่าขอนยาง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

    เบอร์โทรศัพท์  081 - 544 - 5549

อัตราค่าเช่า
ห้องแอร์ ชั้น 1 & 2   14,000 บาท/ห้อง/เทอม
ห้องพัดลม  ชั้น 3     12,500 บาท/ห้อง/เทอม
ห้องพัดลม  ชั้น 4     11,500 บาท/ห้อง/เทอม


เงินประกันห้องแอร์      3,000 บาท
เงินประกันห้องพัดลม   2,000 บาท


ค่าน้ำประปา 25-30 บาท/หน่วย   ค่าไฟฟ้า 7 บาท/หน่วย