ลาวัณย์ คอนโด  ห้องพัก รายวัน - รายสัปดาห์ - รายเดือน

ห้องใหญ่ ใกล้มอ ใกล้ตลาดน้อย


    466 หมู่ 1  ต.ท่าขอนยาง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

    เบอร์โทรศัพท์  087 - 772 - 2441

อัตราค่าเช่ารายวัน
ห้องปรับอากาศ      400 บาท / คืน
ห้องพัดลม            300 บาท / คืน
เงินประกันกุญแจ   500 บาท / ห้อง

 

อัตราค่าเช่ารายเทอม

ห้องปรับอากาศ  18,500 บาท

ห้องพัดลม         16,000 บาท


เงินประกันห้องแอร์      3,000 บาท
เงินประกันห้องพัดลม   2,000 บาท


ค่าน้ำประปา 25 บาท/หน่วย   ค่าไฟฟ้า 7 บาท/หน่วย