ลาวัณย์ ปาร์ควิลล์

ห้องใหญ่ ใกล้มอ มีลิฟต์

577 ม.1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย

โทรศัพท์ 085-928-1550

 

อัตราค่าเช่า

 

ห้อง VIP 2 ห้องนอน 27,500 บาท/ห้อง/เทอม

ห้อง Duplex 21,500 บาท/ห้อง/เทอม

ห้องแอร์ 19,500 บาท/ห้อง

ห้องพัดลม 17,500 บาท/ห้อง

TEL.085-928-1550

มีห้องพิเศษ 1 ห้อง มี 2 หรือ 3 ห้องนอน