ห้องพักรายวัน ลาวัณย์คอนโด 087-7722441 , 043-238886

 • Img

  ห้องแอร์                   400 บาท / คืน
  ห้องพัดลม                300 บาท / คืน 
  ค่าประกันกุญแจห้อง 500 บาท / ห้อง

  อุปกรณ์ภายในห้องพัก
  ทีวี
  ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ห้องละ 2 ผืน
  ผ้าเช็ดตัว           จำนวน  2 ชุด
  น้ำ + แก้ว            จำนวน  2 ชุด
  กระดาษชำระ      จำนวน  1 ม้วน
  สบู่ ยาสระผม      จำนวน  2 ชุด
 • Img

  การเช่าห้องพักรายวัน

  เลือกห้องที่ต้องการ โดยแจ้งผู้จัดการหอพักไว้  จากนั้น ให้ไปทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามราคาห้องพัก  ดังนี้

  ธ.กรุงเทพ    เลขที่ 630-0-122055    สุทธิ ลีลาลาวัณย์
  ธ.กรุงไทย    เลขที่ 954-0-218233    สุทธิ ลีลาลาวัณย์
  ธ.ทหารไทย เลขที่ 640-1-000093  กาญจนา ลีลาลาวัณย์

  เมื่อโอนเงินเสร็จ ให้โทร.แจ้งวันที่ เวลา และจำนวนเงินที่โอน
  ในกรณีที่ไม่โอนเงินภายใน 1 วัน ทางคอนโดจะปล่อยห้องให้ผู้เช่า รายอื่นเลือกต่อไป
 • เมื่อทางคอนโดตรวจสอบยอดเงินโอนแล้ว จะเขียนใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องให้ผู้เช่า

  ในวันที่ ผู้เช่า ย้ายเข้า ให้กรอกเอกสาร และชำระเงินค่าประกันกุญแจห้อง จำนวน 500 บาทเป็นเงินสด พร้อมกับรับกุญแจห้อง

  วันที่ย้ายออก ผู้จัดการคอนโด จะรับกุญแจคืน และตรวจสภาพห้องพัก ถ้าปกติจะคืนเงินประกันกุญแจ แต่ถ้าพบว่าอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย ให้คิดตามราคา check list และออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เช่า